غذای سگ خشک Tag

اصول نگهداری سگ ۲

قفس حمل و نقل و مسافرت:

برای شما سوار اتوموبیل شدن هیچ نگرانی ندارد اما برای توله ای که هشت هفته از سن او گذشته این امر تجربه بسیار سنگینی است بردن توله ها با ماشین به مطب دامپزشکی اقدامی است که قبلا تجربه نکرده.